1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 34 44 214
info@karman-mechanics.hu

HU EN DE

Csapatunk szakmai háttere

Csapatunkat gépészmérnökök alkotják. Munkatársaink olyan szakemberek, akiket a mérnöki kíváncsiság hajt, akiket a tapasztalatok hasznosítása a felmerülő műszaki problémák sikeres és az iparban megvalósítható megoldása motivál.

Szilárdsági ellenőrzés

Szakterületünk a gépek, gépszerkezetek szilárdsági ellenőrzése egyszeri statikus és ismétlődő terhelésekre valamint dinamikus igénybevételekre. A számításaink alapját bevált numerikus szimulációk képezik, amelyeket szükség szerint az anyagtulajdonságok és a szerkezeti szintű viselkedés kísérleti vizsgálatával ellenőrzünk. Feladataink részét képezi, hogy ellenőrizzük a vizsgált szerkezet szabványos megfelelőségét és az eredményeket hitelt érdemlően dokumentáljuk partnerünk és az ellenőrző hatóság felé.

Gépészeti fejlesztés

Ipari berendezések illetve általánosságban a gépszerkezetek üzembiztos működését azok mechanikai, hőtani, áramlástani és elektromágneses tulajdonságainak egymásra hatása határozza meg. Analitikus úton ilyen összetett hatásmechanizmusok elemzése a mérnöki gyakorlatban nem életszerű. Ezért alkalmazzuk a numerikus szimulációkat, amik segítségével hatékonyan vagyunk képesek előre jelezni a vizsgált gépszerkezet viselkedését üzem közben. A kísérleti úton történő fejlesztési módszerrel szemben a szimulációkkal már a tervezési fázis elején képesek vagyunk előre jelezni a szerkezet viselkedését üzemi körülmények között. Így a szükséges fejlesztési lépéseket már korai szakaszban megtehetjük, amivel csökken a fejlesztési idő és mérséklődnek a fejlesztési költségek is, ami piaci versenyelőnyt jelent partnereink számára.

Megbízható háttér

Az adott gépészeti fejlesztés szempontjából a feltétlenül szükséges numerikus szimulációk helyes megválasztásával és szakszerű kivitelezésével majd kiértékelésével biztosítjuk, hogy a leghatékonyabb módon jussunk el a fejlesztések céljáig. Szakértőink támogató légkörben, csapatban dolgoznak, így a megszerzett tapasztalatok összeadódnak, és elkerüljük a szokásos fejlesztési zsákutcákat . A felhasznált szoftvereszközeink (ANSYS, Altair HyperWorks, Code Aster, OpenFoam) közül a mérnöki problémához legalkalmasabbat választva, automatizált modellépítési és kiértékelési módszerek segítségével tudjuk különösen rövid határidők mellett megbízhatóan végezni tevékenységünket. Aktív tagjai vagyunk a NAFEMS-nek, a szimulációval foglalkozó mérnökök nemzetközi nonprofit szervezetének, szakembereink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken és konferenciákon előadóként is. Hézonbelül i sfolytatunk fejlesztési munkát, ami biztosítja hogy mérnökeink szaktudása folyamatosan gyarapodjon és versenyképes legyen.

Csapat

Kapcsolat

1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 34 44 214

info@karman-mechanics.hu