1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 34 44 214
info@karman-mechanics.hu

HU EN DE

Csapatunk szakmai háttere

Csapatunkat gépészmérnökök alkotják. Munkatársaink olyan szakemberek, akiket a mérnöki kíváncsiság hajt, akiket a tapasztalatok hasznosítása, a felmerülő műszaki problémák sikeres és az iparban megvalósítható megoldása motivál.

Szilárdsági ellenőrzés

Szakterületünk a gépek, gépszerkezetek szilárdsági ellenőrzése egyszeri statikus és ismétlődő terhelésekre, valamint dinamikus igénybevételekre. A számításaink alapját bevált numerikus szimulációk képezik, amelyeket szükség szerint az anyagtulajdonságok és a szerkezeti szintű viselkedés kísérleti vizsgálatával ellenőrzünk. Feladataink részét képezi, hogy ellenőrizzük a vizsgált szerkezet szabványos megfelelőségét és az eredményeket hitelt érdemlően dokumentáljuk partnerünk és az ellenőrző hatóság felé.

Gépészeti fejlesztés

Ipari berendezések illetve általánosságban a gépszerkezetek üzembiztos működését azok mechanikai, hőtani, áramlástani és elektromágneses tulajdonságainak egymásra hatása határozza meg. Analitikus úton ilyen összetett hatásmechanizmusok elemzése a mérnöki gyakorlatban nem életszerű. Ezért alkalmazzuk a numerikus szimulációkat, amik segítségével hatékonyan vagyunk képesek előre jelezni a vizsgált gépszerkezet viselkedését üzem közben. A kísérleti úton történő fejlesztési módszerrel szemben a szimulációkkal már a tervezési fázis elején képesek vagyunk előre jelezni a szerkezet viselkedését üzemi körülmények között. Így a szükséges fejlesztési lépéseket már korai szakaszban megtehetjük, amivel csökken a fejlesztési idő és mérséklődnek a fejlesztési költségek is, ami piaci versenyelőnyt jelent partnereink számára.

Megbízható háttér

Az adott gépészeti fejlesztés szempontjából a feltétlenül szükséges numerikus szimulációk helyes megválasztásával és szakszerű kivitelezésével majd kiértékelésével biztosítjuk, hogy a leghatékonyabb módon jussunk el a fejlesztések céljáig. Szakértőink támogató légkörben, csapatban dolgoznak, így a megszerzett tapasztalatok összeadódnak, és elkerüljük a szokásos fejlesztési zsákutcákat. A felhasznált szoftvereszközeink (ANSYS, Altair HyperWorks, Code Aster, OpenFoam) közül a mérnöki problémához legalkalmasabbat választva, automatizált modellépítési és kiértékelési módszerek segítségével tudjuk különösen rövid határidők mellett megbízhatóan végezni tevékenységünket. Aktív tagjai vagyunk a NAFEMS-nek, a szimulációval foglalkozó mérnökök nemzetközi nonprofit szervezetének, szakembereink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken és konferenciákon előadóként is. Házonbelül is folytatunk fejlesztési munkát, ami biztosítja hogy mérnökeink szaktudása folyamatosan gyarapodjon és versenyképes legyen.

Csapat

Kapcsolat

1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 421 8764

info@karman-mechanics.hu