1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 34 44 214
info@karman-mechanics.hu

HU EN DE

Felhasználási feltételek

Jelen honlapot a Karman Mechanics Kft., (levelezési cím: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1, e-mail cím: info@karman-mechanics.hu) működteti.
Honlapunk tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a Karman Mechanics Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

Adatvédelem

Az Adatvédelmi szabályzat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Karman Mechanics Kft. honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

Honlapunk látogatásakor az esetlegesen felmerülő hibákért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Karman Mechanics Kft-t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A weboldal használata

A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni.

A honlapon található hivatkozások

A Karman Mechanics Kft. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban a Karman Mechanics Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Szerzői jog

A weboldalon a Karman Mechanics Kft. által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Karman Mechanics Kft., illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Karman Mechanics Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Adatvédelmi szabályzat

A Karman Mechanics Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-030800, adószám: 26321976-2-05, székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.karman-mechanics.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.karman-mechanics.hu/adatvedelem.pdf

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Contact

1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B,
E épület 4-es iroda
+36 20 421 8764

info@karman-mechanics.hu